Startpagina | Contact | Privacyverklaring

Lidmaatschap

Lidmaatschap Contributie
Junioren (tot het jaar waarin men 18 jaar wordt) €55,- (incl. bondscontributie)
Senioren €95,- incl. bondscontributie
Gezinnen (ongeacht het aantal kinderen tot 18 jaar) € 195,- ongeacht het aantal kinderen tot 18 jaar, excl. bondcontributie ad €16,74 p.p.
Winterlid
(1 oktober - 31 maart)
Senior € 45,-- (mits KNLTB lid).
Gezin (3 personen of meer) € 95,-- (mits KNLTB lid)
Niet leden KNLTB: excl. Bondscontributie ad € 16,74 p.p.
Donateur €25,-

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opgave lidmaatschap

Opgave voor lidmaatschap gaat via de ledenadministratie middels aanmeldingsformulier. Het aanmeldinfsformulier is verkrijgbaar in het clubhuis en bij de ledenadministratie, ook is het hier [84 KB] te downloaden. Het formulier dient met een recente pasfoto ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 december. Bij het niet in acht nemen van de opzegtermijn is men verplicht de contributie voor het volgende jaar te voldoen.

Ledenadministratie

Rita Feiken
Olof Palmelaan 2
9649 BH Muntendam
Tel: 0598-636809
ledenadm.tcm@gmail.com